Provfiske

Föreningen har nu genomfört tretton etapper av projekt ”Skärgårdsfiskar i Tyresö”. (Se projektplan via länk). Fisket har hittills resulterat i fjorton rapporter över provfisket i Kalvfjärden 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014, Ällmorafjärden 2003, 2006, 2009, 2012 och 2017, Vissvass-Åva 2004, 2007, 2010 och 2013. I dem kan du studera förekomsten av olika fiskarter i dessa fjärdar.
Jämförande studier har också skett mellan olika provfisken på Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvass-Åva. Hur dessa ser ut kan du se om du klickar länkarna nedan.
Under 2015 och 2016 har inget provfiske bedrivits.

Rapporter från provfisket 2017, samt en jämförelse mellan provfiskena åren 2003, 2006, 2009, 2012 och 2017.
Ällmorafjärden Allmorafjarden_2017
Jämförelse Jamforelse_2017

Rapporter från provfisket 2014, samt en jämförelse mellan provfiskena åren 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014.
Kalvfjärden Kalvfjarden-2014
Jämförelse J_K_2002_2005_2008_2011_2014

Rapporter från provfisket 2013, samt en jämförelse mellan provfiskena åren 2004, 2007, 2010 och 2013.
Vissvass-Åva Vissvass_Ava_2013
Jämförelse J_V_2004_2007_2010_2013

Tidigare rapporter från Kalvfjärden, Ällmorafjärden, Vissvass-Åva
och även två äldre provfisken insjöarna Tyresö-Flaten och Albysjön

Kalvfjärden 2002 Kalvfjarden_2002
Kalvfjärden 2005 Kalvfjarden_2005
Kalvfjärden 2008 Kalvfjarden_2008
Kalvfjärden 2011 Kalvfjarden_2011
Ällmorafjärden 2003 Allmorafjarden_2003
Ällmorafjärden 2006 Allmorafjarden_2006
Ällmorafjärden 2009 Allmorafjarden_2009
Ällmorafjärden Allmorafjarden_2012
Vissvass-Åva 2004 Vissvass_Ava_2004
Vissvass-Åva 2007 Vissvass_Ava_2007
Vissvass-Åva 2010 Vissvass_Ava_2010
Tyresö-Flaten 2002 Tyreso-Flaten_2002
Albysjön 2003 Alby_2003

  • Elever och lärare från Tyresö Gymnasium genomförde i samarbete med föreningen provfisken i Tyresö-Flaten respektive Albysjön under 2002 och 2003.
  • År 2008 genomfördes också ett försök till prägling av Havsöring på Kalvfjärdens vatten. Du kan läsa mer om detta på Sportfiskarnas hemsida där också länkar till bilder finns. Med vunna erfarenheter gjordes ett nytt försök år 2009.
  • I projektet samarbetar vi med Tyresö Kommun, som bidragit med finansiering av etapp 1 inom ramen för Agenda 21. Som belöning för föreningens fleråriga fiskevårdande engagemang, förärades vi Agenda 21:s stora miljöpris för år 2002.