Nyhetsarkiv: Fiskevård

Inga kommentarer

Film om visionärt naturvårdsarbete

Arbetet med ny lagstiftning för vattenkraft är inne i sitt slutskede. Regeringen har sagt att man kommer presentera en proposition i mars. Sportfiskarna som under flera år arbetat med frågan driver nu på intensivt under slutskedet för att säkerställa ett bra resultat. Som ett led i arbetet anordnades tidigare i år ett frukostseminarium i riksdagen Continue Reading...
Inga kommentarer

Nya gösar

Den 15 september satte Fiskevårdsföreningen ut ensomriga gösyngel i Kalvfjärden och Albysjön. Storleken på ynglen är efter en sommar c:a 8 cm....