Den 15 september satte Fiskevårdsföreningen ut ensomriga gösyngel i Kalvfjärden och Albysjön. Storleken på ynglen är efter en sommar c:a 8 cm....