Hyresvillkor

Du måste förhandsboka båtarna, se nedan och under fliken Förhandsboka!
Nyckel kan sedan hämtas och betalning göras på OKQ8, Siklöjevägen 3, Tyresö, tel: 08-742 04 20.

Hos OKQ8 kan även dagfiskekort och medlems-/fiskekort för hela året lösas. Dessa kan också lösas i kommunens servicecenter i Tyresö centrum.

Bokning
Förhandsbokning av båt måste ske via nätet. Är du inte registrerad, skall detta göras först av allt (se överst till vänster på bokningssidan). Gå tillbaka till föregående sida och logga in med det användarnamn och lösenord du valt vid registreringen. Nu är det klart för bokning. Bokad men inte uthämtad båt kommer att debiteras.

TILL BOKNINGSSIDAN via denna länk.

Vem får hyra
Alla som fyllt 18 år och som kan uppvisa giltig legitimation.

Vad kostar det
Båt utan motor
Medlem i TFvf: 150 kr per dag. Ej medlem: 250 kr per dag.
Båt med motor exkl. bränsle
Medlem i TFvf: 350 kr per dag. Ej medlem: 500 kr per dag.
För erhållande av medlemspris ska medlemskort uppvisas vid hämtning av nycklar till båten. Samtliga hyresperioder gäller per kalenderdag.
TIPS! Om du inte är medlem och vill hyra båt till medlemspris så rekomenderar vi dig att köpa medlemskapet hos OKQ8 samtidigt som du ska betala båthyran.

Fiskekort
För den som inte är medlem ingår fiskekort som gäller fiske från båten för max tre personer. Fiskekortet ger rätt till handredskapsfiske enligt de bestämmelser som finns angivna på hyresavtalet baksida. För varje tillkommande person över 15 år (utöver de tre som ingår) erfordras separat fiskekort..

Användning av motor
Motorförbud (både el- och förbränningsmotor) råder i insjöarna och i Brakmaren genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms Län. Se mer info på kommunens hemsida under respektive sjö under rubriken ”Sjöar och vattendrag”
https://www.tyreso.se/boende–miljo/naturvard-och-miljo/sjoar-och-vattendrag.html
På hyrbåtarna i havet tillåts användning av elmotor under förutsättning att den går att applicera utan att göra åverkan. Privat förbränningsmotor är inte tillåten, men föreningen tillhandahåller två hyrbåtar med förbränningsmotorer vid Tyresö Strand. Observera dock det totala motorförbudet i Brakmaren.

Flytvästar:
Inga flytvästar ingår i båthyran, men saknar du flytväst kan den hyras på Tyresö brandstation, läs mer här. Flytvästar kan även lånas gratis hos Fritidsbanken Tyresö, läs mer här.

Ansvar:
Den som hyr båten ansvarar för:
– all säkerhet i samband med båtens användning. Undvik att stå i båten och bär alltid flytväst.
– att motor inte används på båten. Undantag gäller för båtarna i saltsjön, där elmotor får användas under förutsättning att den går att applicera utan åverkan på båten.
– att åror och öskar finns kvar och är i användbart skick.
– att båt och tillbehör återställs och låses vid brygga/ursprunglig plats.
– att nycklar återlämnas inom avtalad hyresperiod. Den som hyr ska ta reda på uthyrningsställets öppettider.
– att skador och andra brister rapporteras till uthyrningsstället eller direkt till kontaktman enligt nedan. Underlåtelse av anmälan kan komma att medföra ersättningsskyldighet.
– skador ska ersättas av den som åstadkommit skadan. Kontroll efter hyresperioden kan komma att ske.

Uthyraren friskriver sig från allt ansvar för eventuella olyckor till följd av yttre eller andra omständigheter.

Kontaktmän gällande båtarna:
Börje Andersson tel. 0707-82 32 77
Björn Westholm tel. 0705-25 69 66

Var finns båtarna?
ALBYSJÖN till höger om Gimmerstabadet.
TYRESÖ-FLATEN nedanför parkeringen vid Nyfors.
ÖRINGESJÖN till vänster om badet.
GRÄNDALSSJÖN till höger om Skansenstugan.
KALVFJÄRDEN på Notholmen nedanför Café Notholmen.
ERSTAVIKEN vid Tyresö Strand i båthamnen belägen vid korsningen Bryggvägen/Strandvägen och vid Sandholmarna (långt ut på Tyresöhalvön).
ÄLLMORAFJÄRDEN till vänster om bryggan vid Dyviks Lövängar.

Under kräftfiskeperioden i augusti/september är tillgången på båtar i insjöarna begränsad.
För info kontakta Börje eller Björn enligt ovan.

Hur hittar man dit?
Se sidan Placering av båtarna