Fiskevatten och regler

Sjökort och intruktioner:
Bilaga_fiskekort_2016.
På grund av det bildat naturreservat så har Dyviksmaren försetts med fiskeförbud från den 1 april till och med 15 juni.

Genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län är motorer (el- och förbränningsmotorer) förbjudna i samtliga av TFvF förvaltade insjöar samt Brakmaren. Tyresö Fiskevårdsförening och Stockholm Stads Fritidsförvaltning är beviljad dispens från förbudet för bl a servicearbeten, tillsyn och provtagning.

Risvasar finns utlagda utanför föreningens tomt på Sparvvägen 2 och i anslutning till handikappbryggan i Albysjön vid Gimmersta.