Fiskevatten och regler

Sjökort, instruktioner och regler: hämta pdf här.

  • När naturreservatet Dyviks Lövängar bildades försågs Dyviksmaren med fiskeförbud från den 1 april till och med 15 juni.
  • Genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län är motorer (el- och förbränningsmotorer) förbjudna i samtliga av TFvF förvaltade insjöar samt Brakmaren. Tyresö Fiskevårdsförening och Stockholm Stads Fritidsförvaltning är beviljad dispens från förbudet för bl a servicearbeten, tillsyn och provtagning.
  • Risvasar finns bland annat utlagda utanför föreningens tomt på Sparvvägen 2 och i anslutning till hyrbåtsbryggan i Albysjön på Gimmerstasidan, samt till höger om hyrbåtsbryggan i Tyresö-Flaten.