GDPR

Tyresö Fiskevårdsförenings hantering av personuppgifter
Som medlem i Tyresö Fiskevårdsförening ger man sitt samtycke till att föreningen behandlar ens personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, mejladress och ålder (för att skilja vuxna från juniorer). Uppgifter om personer som är medlemmar sparas under tre år och raderas sedan.
Det är kassör och ordförande som håller i registret. Kontaktuppgifter till personuppgiftansvarig finns här på hemsidan via ett formulär under Kontakt/Mejla oss. Välj ”Medlemsfrågor” som ämne. Om medlem vill ha information om vilka personuppgifter föreningen har sparat går det bra att göra det genom kontaktformuläret, men vilka uppgifterna är syns här ovan.
Det är viktigt att medlem meddelar registeransvarig om förändringar, exempelvis ändrad adress.