Styrelsen 2024

Ordinarie ledamöter

Rolf Stohr, Ordförande, Fiske- och miljövård, Hemsida

Rolf Stohr

Ordförande
Fiske- och miljövård
Hemsida

070-620 10 68

Magnus Lindwall, Vice ordförande, Fiske- och Miljövård, Sportfiske, Bevakning

Magnus Lindwall

Vice ordförande
Fiske- och Miljövård
Sportfiske
Bevakning

Inger Lundgren, Sekreterare

Inger Lundgren

Sekreterare

Inger Johnsson, Kassör Kansliansvarig

Inger Johnsson

Kassör Kansliansvarig

070-735 31 76

Mattias Andersson,

Mattias Andersson

Peter Dicke, Sportfiske PR

Peter Dicke

Sportfiske PR

070-533 66 66

Börje Andersson, Hyrbåtsansvarig

Börje Andersson

Hyrbåtsansvarig

070-782 32 77

Ola Ring, Fastighetsskötsel

Ola Ring

Fastighetsskötsel

070-586 28 13

Henrik Nieciecki, Kräftfiske

Henrik Nieciecki

Kräftfiske

072-731 66 86

Suppleanter

Björn Backman, Fastighetsskötsel

Björn Backman

Fastighetsskötsel

070-675 52 35

Jacop Moselius Tiilikainen, Sportfiske Miljövård

Jacop Moselius Tiilikainen

Sportfiske Miljövård

070-888 06 67

Patrik Mörth, Sportfiske

Patrik Mörth

Sportfiske

Kjell Ohlsson,

Kjell Ohlsson

Övriga funktionärer

Ulla Hoffmann, Revisor

Ulla Hoffmann

Revisor

Bengt Persson, Revisor

Bengt Persson

Revisor

Anders Erixson, Revisorsuppleant

Anders Erixson

Revisorsuppleant

Vakant, Revisorsuppleant

Vakant

Revisorsuppleant