Styrelse

Ordinarie ledamöter

Rolf Stohr, Ordförande, Fiske- och miljövård, Hemsida

Rolf Stohr

Ordförande
Fiske- och miljövård
Hemsida

070-620 10 68

Vakant, Vice ordförande, Fiske- och Miljövård

Vakant

Vice ordförande
Fiske- och Miljövård

Inger Lundgren, Sekreterare

Inger Lundgren

Sekreterare

Inger Johnsson, Kassör Kansliansvarig

Inger Johnsson

Kassör Kansliansvarig

070-735 31 76

Mattias Andersson, Fisketillsyn

Mattias Andersson

Fisketillsyn

070-550 44 36

Peter Dicke, Sportfiske PR

Peter Dicke

Sportfiske PR

070-533 66 66

Börje Andersson, Hyrbåtsansvarig

Börje Andersson

Hyrbåtsansvarig

070-782 32 77

Ola Ring, Fastighetsskötsel

Ola Ring

Fastighetsskötsel

070-586 28 13

Henrik Nieciecki, Kräftfiske  Sportfiske

Henrik Nieciecki

Kräftfiske Sportfiske

072-731 66 86

Suppleanter

Björn Backman, Fastighetsskötsel

Björn Backman

Fastighetsskötsel

070-675 52 35

Jacop Moselius Tiilikainen, Sportfiske Miljövård

Jacop Moselius Tiilikainen

Sportfiske Miljövård

070-888 06 67

Patrik Mörth, Sportfiske

Patrik Mörth

Sportfiske

Björn Westholm, Hyrbåtar

Björn Westholm

Hyrbåtar

070-525 69 66

Övriga funktionärer

Ulla Hoffmann, Revisor

Ulla Hoffmann

Revisor

Peter Bylund, Revisor

Peter Bylund

Revisor

Anders Erixson, Revisorsuppleant

Anders Erixson

Revisorsuppleant

Vakant, Revisorsuppleant

Vakant

Revisorsuppleant