Placering av båtarna

Var finns båtarna?
ALBYSJÖN till höger om Gimmerstabadet.
TYRESÖ-FLATEN nedanför parkeringen vid Nyfors.
ÖRINGESJÖN till vänster om badet.
GRÄNDALSSJÖN till höger om Skansenstugan.
KALVFJÄRDEN på Notholmen nedanför Café Notholmen.
ERSTAVIKEN vid Tyresö Strand i båthamnen belägen vid korsningen Bryggvägen/Strandvägen.
ERSTAVIKEN vid Sandholmarna över berget till vänster om badet.

Hur hittar man till båtarna?
Albysjön
Tyresö-Flaten
Öringesjön
Grändalssjön
Kalvfjärden Notholmen
Erstaviken Tyresö Strand 
Erstaviken Sandholmarna