Under speltiden för Tyresö Teaterförenings ”Kalabaliken på Notholmen” kommer Fiskevårdsföreningens hyrbåtar att flytta närmare bron. Men de är naturligtvis fortfarande hyrbara. Liksom våra båtar i Öringesjön, Albysjön, Tyresö-Flaten, Erstaviken vid Tyresö Strand, Sandholmarna och Grändalssjön. Se mer under fliken ”Hyrbåtar”!...