Avtal och instruktioner

Fiskekort – Fiskekort_Fiskevatten.
Fiskekort – Fiskekort_Regler.

Instruktion för Mercury 4 hk fyrtaktsmotor
• Använd endast ren oblandad miljöbensin.
• Använd befintlig trycktank under aktertoften.
• Tippspärr finns på vänster sida under motorhuset.
• Vid start ska motorn vara nedfälld i vattnet, nödstoppskontakten vara ansluten, gasreglaget stå i läge Start, choken vara utdragen och växelreglaget i neutralläge (N). (Läge R = back och läge F = framåt.)
En utförligare instruktions-pdf att ladda ner: Anvisning-Mercury

Den som hyr båten ska ha fyllt 18 år och inhämta kunskap så att motorn kan hanteras på ett sjömannamässigt sätt.

Tala om för OKQ8-personalen om det finns något fel på båten vid återlämnandet av nyckeln!