Avtal och instruktioner

Exempel hyresavtal
Hyresavtal Roddbåt
Hyresavtal Motorbat

Instruktion för Mercury 4 hk fyrtaktsmotor
• Använd endast ren oblandad miljöbensin.
• Använd befintlig trycktank under aktertoften.
• Tippspärr finns på vänster sida under motorhuset.
• Vid start ska motorn vara nedfälld i vattnet, nödstoppskontakten vara ansluten, gasreglaget stå i läge Start, choken vara utdragen och växelreglaget i neutralläge (N). (Läge R = back och läge F = framåt.)

Den som hyr båten ska inhämta kunskap så att motorn kan hanteras på ett sjömannamässigt sätt.

Tala om för OKQ8-personalen om det finns något fel på båten vid återlämnandet av nyckeln!