Gäddfabrik

De första stegen för att få till stånd en ”gäddfabrik” genom att tillfälligt sätta en bit betesmark under vatten på vårarna har tagits. Det är en lång och krånglig process att genomföra ett projekt av den här typen. Mer information kommer här när vi har något konkret att berätta.