Risvase

För att främja fisktillväxten har föreningen satt ut ett antal risvasar i Kalvfjärden och i Albysjön. En risvase är ett knippe med till exempel granris som sänks i sjön och förankras. Den blir en skyddad plats för yngel att växa på sig i, och utgör också fäste för rom av vissa vårlekande fiskslag som mört, braxen, gös och abborre. Området runt omkring blir en bra jaktmark för både rovfiskar och sportfiskare.