Fisketillsyn

I föreningens uppdrag från fiskevattensägarna ingår det att följa upp att fisket bedrivs så att lagar och andra fiskeregler följs. För detta ändamål har föreningen ett antal fisketillsynsmän/kvinnor. Dessa har genomgått speciell utbildning i de lagrum som gäller för fiske. Fisketillsynsmannen ska kontrollera att fiskereglerna följs och i första hand lämna tillrättavisningar, men har också laglig rätt att undersöka och göra beslag av all utrustning som används i samband med fisket.