Fiskekort

Kortfattat gäller följande för fiske i föreningens vatten:

  • Allmänt:
Fiske i insjöarna kräver alltid ett giltigt medlems-/fiskekort för vuxna. Utefter kusten gäller fritt handredskapsfiske. OBS! I det fria handredskapsfisket ingår inte dragrodd, trolling – eller vintertid angeldon och ismete med mer än två spön. 
Medlems-/Fiskekort är personliga.
  • Barn/ungdomar: Upp till det kalenderår de fyller 16 år behöver de inte ha fiskekort på föreningens vatten. Vi har dock möjligheten att ansluta även dessa till föreningen med ett köp av Junior-/Ungdomskort. De får dock inte hyra båt av säkerhetsskäl eller boka kräftfiske.
  • Vuxna (fr o m det kalenderår då 17 års ålder uppnås): 
Då ingår rätt till att lägga två nät i våra vatten utefter kusten, handredskapsfiske i våra sjöar, hyra båt till reducerat pris och i mån av plats och efter anmälan delta i kräftfiske.
  • Dygnskort: 
Finns att köpa hos OKQ8 eller alternativt köpa samma rätt med SMS-fiskekort genom att skicka FISKA DY12 till 72456. Fullständiga anvisningar för SMS-fiskekort finns uppsatta vid entréerna till sjöarna. Det går också att köpa dygnskort via iFiskes hemsida: Läs mer här! Dessutom har iFiske en app för Android eller iPhone.
  • Hyrbåtar: Som medlem hyr du båt till rabatterat pris. Icke medlem betalar fullt pris och då ingår fiskerätt för tre fiskande i båthyran. För prisuppgift se fliken Hyrbåtar och Hyresvillkor.

Priser
Vuxna helår (kalenderår, gäller t o m sista februari året efter köp) 300 kr.
Junior/Ungdom helår (juniormedlemskap gäller årsvis fram till och med det kalenderår då 16 års ålder uppnås och gäller t o m sista februari året efter köp) 50 kr.
Dag- respektive SMS-kort (ett dygn från inköp) 75 kr.