Planktonprojekt

Under 2012 och 2013 har föreningen genomfört provtagningsprojekt i fjärdarna runt Tyresö och i insjöarna Tyresö-Flaten och Albysjön för att dokumentera förekomsten av växt- och djurplankton. Våra samarbetspartners är docent Jan-Erik Svensson, intendent Stefan Lundberg, Naturhistoriska Museet och Göran Bardun, Tyresö kommun.

Resultat 2012

Resultat 2013