Film om visionärt naturvårdsarbete

Arbetet med ny lagstiftning för vattenkraft är inne i sitt slutskede. Regeringen har sagt att man kommer presentera en proposition i mars. Sportfiskarna som under flera år arbetat med frågan driver nu på intensivt under slutskedet för att säkerställa ett bra resultat.

Som ett led i arbetet anordnades tidigare i år ett frukostseminarium i riksdagen med filmvisning av ”Många bäckar små”. Företrädare från samtliga riksdagspartier utom KD och SD närvarade.

Filmen ”Många bäckar små” om visionärt naturvårdsarbete presenteras av  Sportfiskarna tillsammans med Freewater Pictures. Följ med på en inspirerande resa till Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner i Hälsingland. Filmen som är 25 minuter lång finns fritt tillgänglig på YouTube via den här länken: Många bäckar små

Se den gärna och tänk vad mycket fint miljövårdsarbete som skulle kunna göras i Tyresö!

Tyresåns vattenvårdsförbund har jobbat intensivt med frågan om Tyresåns utlopp under en längre period. Snart ska kommunledningsutskottet i Tyresö ta beslut om ordförandeuppdraget att gå vidare med Tyresåns vattenvårdsförbunds förslag för fria vandringsvägar i Tyresåns utlopp. Läs mer hos Tyresåns vattenvårdsförbund