Strömmingsfiske i svenska vatten

Titta på ett intressant webseminarum från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Fisket efter sill/strömming är i ton räknat svenska fiskares näst största fiske i Östersjön. Bara skarpsillsfisket är större. De senaste åren har strömmingsfisket i Östersjön diskuterats allt mer i Sverige, bland annat till följd av rapporter om minskande bestånd i kustnära områden. De stora trålarnas roll har debatterats, liksom vad fisken ska användas till – som fiskmjöl till exempelvis minkuppfödning eller fiskodling, eller som mat till människor.

Se seminariet här:
https://www.su.se/ostersjocentrum/kommunikation/evenemang/baltic-breakfast/strömmingsfiske-i-svenska-vatten-1.538089

Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor