Årsmöte 2024

Mötet hålls tisdagen den 26 mars kl. 19.00
i Tyresö Bygdegårds stora hus, nedre våningen.
Adress: Kyrkvägen 7, Tyresö.
Buss: Linje 875 till Tyresö Kyrka.

Styrelsen har ett förslag till uppdaterade stadgar som ska tas upp för ett andra godkännande vid detta årsmöte (de uppdaterade stadgarna godkändes under årsmötet 2023 och det krävs två årsmöten för ändring av stadgarna). Förslaget till nya stadgar kan rekvireras hos vår kassör via kontaktformuläret som finns här men finns även tillgängligt vid mötet.

Före mötet planeras en föreläsning med anknytning till vår verksamhet av representanter från Tyresö kommun och Tyresåns vattenvårdsförbund.

Föredragningslista och andra handlingar kan rekvireras hos ordförande via vårt kontaktformulär som finns här efter den 19 mars, och de finns även tillgängliga vid mötet.

Tag med medlems-/fiskekort för avstämning mot röstlängd.

Varje medlem erhåller en lott vid registreringen och som avslutning på mötet lottas det bland annat ut kräftfisken och fiskeutrustning. Vid mötet finns även föreningens kepsar att köpa för 100 kr styck.

Varmt välkomna!
Styrelsen
Tyresö Fiskevårdsförening