Årsmöte 2018

Mötet hålls tisdagen den 20 mars kl. 19.00 i Tyresö Bygdegårds stora hus nedre
våningen. Adress: Kyrkvägen 7, Tyresö. Buss: Linje 875 till Kyrkvägen.
Mötet inleds med en filmvisning från Sportfiskarna. Föredragningslista och andra handlingar finns tillgängligt vid mötet. Tag med medlems-/fiskekort för avstämning mot röstlängd.
Ett mindre antal av föreningens keps finns att köpa för 100 kr vid mötet och som avslutning på mötet lottas det ut ett haspelfiskeset, ett kräftfiske i föreningens regi och en kokbok med Medelhavsmat.
Styrelsen