21/03/2023 19:00 – 21:00

Förslag/motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 28 februari.
Föredragningslista och andra handlingar kommer att finnas tillgängliga vid mötet, men kan även rekvireras från ordföranden efter den 16 mars.

Mer info kommer.