Nu sjösätts hyrbåtarna!

De första hyrbåtarna har tagit plats vid bryggan i Albysjön och i Tyresö-Flaten. Fler kommer i de olika sjöarna vartefter. Kolla om det finns i just din favoritsjö här!

Likt en andfamilj är Tyresö-Flatens båtar på väg till hemmahamnen.