Årsmötet genomfört

Tisdagen den 21 mars hade vi årsmötet i Tyresö Bygdegård. Kvällen startade med ett intressant föredrag om utmaningarna för gäddans fortlevnad av Björn Söderberg, fiskekonsulent från Stockholms stad.
Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar som inleddes med en tyst minut för våra eldsjälar Nils-Olof Ahlén och Björn ”BZ” Zetterqvist som bägge avled i december 2022.
Efter information om ekonomi och revisorernas berättelse beviljade mötet styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. Därefter blev det en fikapaus med lottdragning. Grattis till Eva A B, som kammade hem högvinsten – ett komplett kastspö från ABU. Hans och Tommy vann varsitt kräftfiske, och Björn och Ulla fick varsitt exemplar av Fiskevårdsföreningens nya kepsar.
Efter val av ledamöter, revisorer och valberedning avslutades kvällen med redovisning av styrelsens förslag till verksamhet för 2023.
Styrelsen