Tyresö Fiskevårdsförening prisad för sin verksamhet

Vid en prisceremoni den 4 april tilldelades Tyresö Fiskevårdsförening Vattenakademiens pris för främjandet av biologisk mångfald i akvatiska miljöer.

Motiveringen löd: ”Pristagaren har genom stora arbetsinsatser under en följd av år med stort intresse och hängivenhet bidragit till en positiv utveckling för en hållbar fiskevård och artbevarande, samt goda förutsättningar för utveckling av biologisk mångfald i den akvatiska miljön. Jämsides har arbetet starkt bidragit till en ökad kunskap om och tillgänglighet till vattenmiljöerna, till gagn för friluftslivet, inte minst sportfisket.
Akademien vill även lyfta fram arbetets betydande sociala och kulturella dimensioner av stort, såväl lokalt som regionalt, värde.”

Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att vårt ideella arbete uppmärksammas även utan för Tyresö kommun!

Styrelsen

Läs mer om Vattenakademiens arbete här: Vattenakademien