Sportfiskarnas seminarium om kustabborre

Tidigare i vår var vår ordförande på ett spännande seminarium om status och fiskevård för kustabborre. Slutsatser från olika studier och projekt presenterades. Det pratades om lekmiljöer, klimat och olika hot mot beståndet. Skarv och spigg(!) äter mycket abborre, det gör däremot inte säl. Fem möjliga åtgärder för att stärka abborrbeståndet presenterades. Läs mer om kustabborre här!