Mer kräftfiske!

Vi öppnar upp för ännu en kräftfiskekväll i Tyresö-Flaten under 2015. Den aktuella kvällen är 11 september. Mejla intresse till kraftfiske@tyresofiske.se – först till kvarn…!

Kräftfisket är till för medlemmar i Tyresö Fiskevårdsförening. En fiskekväll
kostar 300 kr vid landfiske och 400 kr med båt. Någon garanterad fångst kan av
naturliga skäl inte utlovas. Fångstresultaten kan variera. Kräftornas skalömsning
påverkar, vattentemperatur, väder och vind och inte minst fiskarens skicklighet.

Välkomna till en härlig kräftfiskeupplevelse!