06/12/2023 18:00 – 20:00

Årets sista styrelsemöte.